Certyfikaty

Global G.A.P. to dobrowolny, niezależny i na obecną chwilę najpopularniejszy system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej. Jest odpowiedzią na rosnące wymagania konsumentów. Powstał we współpracy z naukowcami i rolnikami stawiając sobie za cel zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z obrotu „skażoną żywnością” i dbanie o zdrowie konsumenta już podczas produkcji żywności jednocześnie dbając o środowisko oraz zdrowie i dobro pracowników. 

Jest to pierwotna nazwa dzisiejszego standardu jakim jest GlobalGAP. Powstał jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także zapewnić jak dłuższe użytkowanie terenów rolniczych.

Firmie Łuk-Mar Grupa Producentów Grzybów już po raz trzeci został przyznany certyfikat NSF. Certyfikat ten przyznawany jest przez NSF International. Jest to niekomercyjna organizacja promująca najwyższe standardy w przemyśle spożywczym. NSF ściśle określa wszystkie środki, jakie powinny zostać przedsięwzięte w celu uzyskania właściwej jakości produktu.